Jakub Kotorowicz - Artur Wasiak
opis systemu licytacyjnego